Verificador de documents

Verificador de documents

Servei de Verificació de documents de Consorci Metropolita de L'Habitatge

Des d'aquesta pàgina podrà verificar la validesa del document que posseeix mitjançant la comprovació del codi de verificació que es troba imprès en el mateix. Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.

(Ha de ser amb format XXXXX-YYYYY-ZZZZZ)

Per favor, respongui a la següent pregunta per poder comprovar el seu codi